• czarne tekst powinny mieć wyłącznie jedną składową kolorystyczną ( C0% | M0% | Y0% | K100% );
  • teksty, które zawierają więcej niż jedną składową mogą spowodować problemy z tzw. pasowaniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich);
  • zalecana wielkość tekstu to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych;
  • należy unikać drobnych tekstów w tzw. kontrze (np. białych tekstów na czarnym tle), jeżeli jednak występują w projekcie, koniecznie muszą być przekazane w postaci obiektów wektorowych;
  • czarne teksty, niewielkich rozmiarów są zdecydowanie bardziej czytelne od tekstów szarych. Skala szarości uzyskiwana jest w poligrafii rastrowaniem obrazu (zmniejszaniem gęstości punktów rastrowych). W przypadku niewielkich liter wpływa to na ostrość krawędzi;
  • w opcjach zapisu PDF-a należy zamienić teksty na krzywe przez zapisaniem do PDF-a (convert to curves).

Współpracujemy z: 

© 2023 Poldruk s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone