Przed zapisaniem pliku do PDF-a proszę upewnić się czy:

  • wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem;
  • wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK;
  • na każdej stronie pracy są poprawne spady;
  • grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość;
  • warstwy dokumentu są spłaszczone
  • fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić w dokumencie podczas zapisywania)
  • projekt nie zawiera białych obiektów nadrukowanych

Współpracujemy z: 

© 2023 Poldruk s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone