Po zapisaniu PDF-a zawsze należy otworzyć go przez wysłaniem do drukarni, by sprawdzić czy:

  • podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy zbliżeniu ok. 200-300% na fotografiach piksele powinny być nie widoczne lub słabo widoczne, innymi słowy zdjęcia nie powinny być rozmazane;
  • zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych ustawień utworzenia pliku PDF może spowodować, że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie);
  • cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w przypadku programu Corel Draw);
  • nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu.

Współpracujemy z: 

© 2023 Poldruk s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone