• w poligrafii każdą pracę pełno kolorową (np. zawierającą kolorowe fotografie) drukuje się za pomocą czterech farb drukarskich (CMYK). Tym samym jednostronny kolorowy projekt określa się jako 4/0, a dwustronny 4/4;
  • do druku przeznaczone są standardowo pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Przygotowując projekt należy zatem tryb wszystkich grafik zamienić z RGB na CMYK (w projekcie lub podczas eksportu);
  • dopuszczalne jest także używanie kolorów dodatkowych z palety Pantone, wówczas w druku muszą być użyte dodatkowe farby. Należy poinformować o tym fakcie przedstawiciela drukarni na etapie kalkulacji;
  • istnieje możliwość drukowania mniejszą ilością kolorów niż 4, ale trzeba wiedzieć, że nie każda grafika wyglądająca wizualnie na np. dwukolorową rozbarwia się faktycznie na dwa kolory. Należy zatem świadomie operować ilością kolorów w pliku graficznym, by był on zgodny ze złożonym zamówieniem;
  • ważne jest to, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła drukarka nie przedstawią kolorów w sposób wiarygodny. Do weryfikacji kolorystyki służy proof cyfrowy, który możemy na życzenie przygotować do wglądu przed rozpoczęciem druku. Do weryfikacji kolorów Pantone służą odpowiednie próbniki kolorów – również dostępne w naszej drukarni.

Współpracujemy z: 

© 2023 Poldruk s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone