• zalecanym formatem pliku do druku jest PDF w wersji 1.3, wygenerowany np. przy użyciu : pakietu Adobe lub Corel Draw;
  • w parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu zalecanej rozdzielczości  300 dpi, kolorystyki na CMYK, i zachowaniu spadów z dokumentu;
  • dopuszczalne jest także przekazanie do druku spłaszczonych map bitowych (np. .tiff);
  • pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do offsetowego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania profesjonalnego projektu w naszym studiu grafiki.

Współpracujemy z: 

© 2023 Poldruk s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone